Archives for: maart 2nd, 2017

Slim sparen in uw vennootschap?

Written by Lieze Masy on 2 maart 2017

Leg een liquidatiereserve aan Er zijn verschillende manieren om in uw vennootschap aan vermogensopbouw te doen. Zo is er onder meer  de VAPZ en de groepsverzekering. Graag lichten wij ook de aanleg van een liquidatiereserve toe. KMO-vennootschappen kunnen hun winsten opnemen in een liquidatiereserve op het passief van de balans. De liquidatiereserve laat een aandeelhouder […]

Innovatie-aftrek voor onderzoek en ontwikkeling.

Written by Lieze Masy on 2 maart 2017

De hervorming van de innovatie-aftrek De wet rond de innovatie-aftrek werd hervormd zodat deze volledig conform is met de OESO-richtlijnen (Richtlijnen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.). De innovatie-aftrek vervangt de vroegere “octrooiaftrek”. Het is bovendien een hervorming waarbij het toepassingsgebied werd uitgebreid tot software, weesgeneesmiddelen en kwekersrechten. Vennootschappen kunnen 85% van de netto-inkomsten uit kwalificerende intellectuele […]

Tips and tricks voor start ups. Even herhalen:

Written by Lieze Masy on 2 maart 2017

Tax shelter voor startende KMO’s Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). Deze particulier kan genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% in de personenbelasting voor natuurlijke personen, indien wordt geinvesteerd in het kapitaal van startende […]

Een greep uit de tax shift-wet.

Written by Lieze Masy on 2 maart 2017

De tax shift-wet (BS 30 december 2015, tweede editie) onder de loep genomen. Hieronder vindt u een selectie van de nieuwe fiscale bepalingen.   Roerende voorheffing Het algemene tarief van de roerende voorheffing werd verhoogd van 25% naar 27%. Deze tariefverhoging vindt toepassing op roerende inkomsten toegekend of betaald vanaf 1 januari 2016. De roerende […]

Credit stand rekening courant.

Written by Lieze Masy on 1 maart 2017

Verkregen abnormale en goedgunstige voordelen tussen ondernemingen Het arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 2016: Op basis van artikel 207 WIB neemt de administratie het bedrag van het abnormaal of goedgunstig voordeel (de onterecht niet gevraagde interesten) weer op in de belastbare grondslag van vennootschap. Concreet wordt het ontvangen abnormaal of goedgunstig […]