Archives for: mei 17th, 2017

Afschaffing BTW voorschotten

Written by Lieze Masy on 17 mei 2017

BTW-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen: BTW-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen, werden steeds verplicht om voorschotten te betalen. Deze voorschotten bedragen 1/3 van het saldo van de btw-aangifte van het vorige kwartaal en dienen uiterlijk betaald te worden op de 20ste dag van de tweede en derde maand van het lopende kwartaal. De afschaffing van deze verplichting geldt […]

Dividenden onder de VVPR’bis’ regeling

Written by Lieze Masy on 17 mei 2017

Het tarief van de roerende voorheffing Het tarief van de roerende voorheffing is sinds 1 januari 2017 uniform op 30 % gebracht, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen is een tarief van 20 % of 15 % voor dividenden van aandelen die voortkomen uit een inbreng in geld gedaan in kmo’s na […]