Archives for: september 14th, 2018

Voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning

Written by Jan Van den Berghen on 14 september 2018

Door publicatie van de circulaire van 15 mei 2018 (2018/C/57) liet de administratie weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak die herhaaldelijk heeft geoordeeld dat het onderscheid in de forfaitaire raming naargelang de hoedanigheid van de verstrekker van het voordeel (vennootschap of natuurlijk persoon) strijdig was met het gelijkheidsbeginsel in onze grondwet. Wij verwijzen […]