Archives for: maart 27th, 2020

Steunmaatregelen COVID-19: update

Written by Jan Van den Berghen on 27 maart 2020

Hieronder berichten we u over een aantal belangrijke topics die extra aandacht rechtvaardigen naar aanleiding van COVID-19. Circulaire 2020/C/XX over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura Er is een tijdelijke maatregel genomen in het kader van het bestrijden van COVID-19 (coronavirus) wat het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan bepaalde […]

Fiscus: overheidsmaatregelen inzake COVID-19

Written by Jan Van den Berghen on 19 maart 2020

Door de problemen ingevolge de verspreiding van het coronavirus voorzag de fiscus op het vlak van btw al in de mogelijkheid om de volgende steunmaatregelen te vragen: betalingsfaciliteiten; vrijstelling van nalatigheidsinteresten; kwijtschelding van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen). Vandaag laat de fiscus ook nog bijkomende […]

Huidige overheidsmaatregelen inzake COVID-19

Written by Jan Van den Berghen on 19 maart 2020

Tijdelijke werkloosheid door overmacht of om economische redenen, afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen, uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, vervangingsinkomen, … Wij informeren jullie hierbij over de mogelijke tegemoetkomingen en premies waarover (momenteel) duidelijkheid bestaat (tot nieuwe beslissingen inzake vanuit de overheid worden gecommuniceerd). COVID-19 In gevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn […]