17 mei 2017

Afschaffing BTW voorschotten

BTW-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen:

BTW-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen, werden steeds verplicht om voorschotten te betalen. Deze voorschotten bedragen 1/3 van het saldo van de btw-aangifte van het vorige kwartaal en dienen uiterlijk betaald te worden op de 20ste dag van de tweede en derde maand van het lopende kwartaal.

De afschaffing van deze verplichting geldt vanaf 1 april 2017. Vanaf die datum moeten kwartaalaangevers geen btw-voorschotten meer afdragen.

Op zich is dit een goede zaak want dit staat meteen ook gelijk aan de afschaffing van laattijdigheidsintresten op niet-betaalde BTW voorschotten.

Gelieve op te merken dat kwartaalaangevers, net zoals maandaangevers, wel verplicht worden om het zogenaamde decembervoorschot te betalen. Deze verplichting houdt in dat kwartaalaangevers uiterlijk op 24 december van het lopende jaar een voorschot moeten betalen op de aangifte voor het laatste kwartaal van dat jaar.

Wij adviseren alle zelfstandigen om toch de voorschotten te blijven betalen zodat ze zelf een beter zicht hebben op de beschikbare cashflow.


Gelieve op te merken dat deze informatie van algemene aard is. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de specifieke casus.  De informatie in deze presentatie vervangt dan ook in geen geval advies of bijstand in concrete gevallen. Wij zijn uiteraard steeds bereid om meer uitleg te geven in verband met bovenstaande of enige andere vraag.