17 mei 2017

Dividenden onder de VVPR’bis’ regeling

Het tarief van de roerende voorheffing

Het tarief van de roerende voorheffing is sinds 1 januari 2017 uniform op 30 % gebracht, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen.

Een van deze uitzonderingen is een tarief van 20 % of 15 % voor dividenden van aandelen die voortkomen uit een inbreng in geld gedaan in kmo’s na 1 juli 2013. Dividenden afkomstig uit de winst van het tweede boekjaar na dat van de inbreng worden belast aan 20 %, deze uit de winst van het derde en volgende boekjaren worden belast aan 15 % roerende voorheffing.

Daar de letter van de wet met betrekking tot “eerder gereserveerde” winsten onduidelijk was heeft de minister van Financiën nu bevestigd dat dit verlaagde tarief van het VVPRbis-stelsel ook geldt voor de dividenduitkering die wordt geput uit voorheen gereserveerde winsten (Kamercommissie Financiën, 10 mei 2017, CRIV 54 COM 659,9).

Bijgevolg komen dus ook de gereserveerde winsten van het boekjaar van inbreng in geld en het eerste boekjaar na dat van de inbreng in aanmerking om te worden belast aan 20 % of 15 % roerende voorheffing, bij uitkering van deze gereserveerde winsten door middel van een dividend na het tweede boekjaar na dat van de inbreng respectievelijk het derde en volgende boekjaren.


Gelieve op te merken dat deze informatie van algemene aard is. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de specifieke casus.  De informatie in deze presentatie vervangt dan ook in geen geval advies of bijstand in concrete gevallen. Wij zijn uiteraard steeds bereid om meer uitleg te geven in verband met bovenstaande of enige andere vraag.