1 maart 2017

Een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen voor de eerste werknemer.

De aanwerving van een (eerste) werknemer wordt wettelijk gestimuleerd.

In het kader van de economische stimulans kunnen nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen genieten, zonder beperking in tijd.

De wettelijke doelgroep vermindering voor eerste aanwervingen moet potentiële werkgevers ertoe aanzetten om een eerste en meerdere werknemers in dienst te nemen. Het gaat om een forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid.

De zogenaamde ‘doelgroep vermindering’ voor de eerste aanwervingen is uitgebreid vanaf 1 januari 2016.

Voor het aanwerven van een eerste werknemer zijn er geen patronale basisbijdragen meer verschuldigd en dit voor onbepaalde duur. Verder worden de verminderingen die reeds van toepassing waren op de eerste tot de vijfde werknemer, doorgeschoven naar de tweede tot de zesde werknemer.

Een overzicht van de bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2016

  • 1ste werknemer Vrijstelling basisbijdragen – onbeperkt in de tijd (voor een tewerkstellingsperiode die aanvangt op een datum gelegen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020).
  • 2de werknemer € 1.550 (5 kwartalen), € 1.050 (4 kwartalen), € 450 (4 kwartalen)
  •  3de werknemer € 1.050 (5 kwartalen), € 450 (8 kwartalen)
  •  4de werknemer € 1.050 (5 kwartalen), € 450 (4 kwartalen)
  •  5de werknemer € 1.000 (5 kwartalen), € 400 (4 kwartalen)
  •  6de werknemer € 1.000 (5 kwartalen), € 400 (4 kwartalen)

Deze ‘doelgroep vermindering’ start door het aanwerven van de eerste werknemer, maar de vrijstelling moet niet per se toegepast worden op deze werknemer. De vrijstelling kan zonder problemen worden toegepast op een andere werknemer. Dit stelt ons in staat om bij meerdere werknemers te optimaliseren door aan “cherry picking” te doen.

Overgangsmaatregel

Een werkgever die in 2015 een eerste werknemer heeft aangeworven, kon in 2015 de huidige doelgroep vermindering voor een eerste werknemer toepassen die beperkt is in de tijd en in kleinere verminderingsbedragen voorziet.

Vanaf 2016 mag deze werkgever wel de verhoogde verminderingsbedragen toepassen voor zijn werknemer die in dienst kwam in 2015, maar enkel voor het resterend aantal kwartalen waarop de werkgever nog recht heeft.

In 2016 zal de werkgever voor deze werknemer van de vrijstelling van de basisbedragen kunnen genieten, maar wel beperkt in de tijd, namelijk voor de resterende 9 kwartalen.

Gelieve op te merken dat deze maatregel in bepaalde gevallen kan worden gecumuleerd met de tax shelter maatregelen voor nieuwe ondernemingen inzake bedrijfsvoorheffing (20% korting voor micro ondernemingen en 10% voor kleine vennootschappen) die u eerder werden gecommuniceerd.

De (gezamenlijke) toepassing van deze maatregelen zorgt ervoor dat het een geijkt moment wordt voor vennootschappen om een eerste werknemer aan te werven.

Wanneer U meent in aanmerking te komen voor één van de hiervoor vermelde vrijstellingen of verminderingen, neem dan onverwijld contact op met Uw sociaal secretariaat.


Gelieve op te merken dat deze informatie van algemene aard is. De toepasbaarheid van de informatie is altijd afhankelijk van de specifieke casus.  Deze informatie vervangt dan ook in geen geval advies of bijstand in concrete gevallen. Wij zijn uiteraard steeds bereid om meer uitleg te geven in verband met bovenstaande of enige andere vraag.