Nieuwsoverzicht

Steunmaatregelen COVID-19: update

Hieronder berichten we u over een aantal belangrijke topics die extra aandacht rechtvaardigen naar aanleiding van COVID-19. Circulaire 2020/C/XX over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura Er is een tijdelijke maatregel genomen in het kader van het bestrijden van COVID-19 (coronavirus) wat het gratis verstrekken Lees meer...

Fiscus: overheidsmaatregelen inzake COVID-19

Door de problemen ingevolge de verspreiding van het coronavirus voorzag de fiscus op het vlak van btw al in de mogelijkheid om de volgende steunmaatregelen te vragen: betalingsfaciliteiten; vrijstelling van nalatigheidsinteresten; kwijtschelding van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen). Vandaag laat Lees meer...

Huidige overheidsmaatregelen inzake COVID-19

Tijdelijke werkloosheid door overmacht of om economische redenen, afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen, uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, vervangingsinkomen, ... Wij informeren jullie hierbij over de mogelijke tegemoetkomingen en premies waarover (momenteel) duidelijkheid bestaat (tot nieuwe beslissingen inzake vanuit de overheid worden gecommuniceerd). COVID-19 In gevolge de maatregelen Lees meer...

Nieuw rekeningnummer en gestructureerde mededeling voorafbetalingen!

Nieuw uniek rekeningnummer voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren. De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 Begunstigde: Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK. Wijziging van de gestructureerde mededeling De Lees meer...