Nieuwsoverzicht

Voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning

Door publicatie van de circulaire van 15 mei 2018 (2018/C/57) liet de administratie weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak die herhaaldelijk heeft geoordeeld dat het onderscheid in de forfaitaire raming naargelang de hoedanigheid van de verstrekker van het voordeel (vennootschap of natuurlijk persoon) strijdig was met het gelijkheidsbeginsel Lees meer...

POZ – nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap

De tweede pensioenpijler is toegankelijker gemaakt voor zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken. Vanaf de geplande inwerkingtreding op 1 juli 2018 werd aan de vraag naar een bijkomende pensioenopbouw in eenmanszaken een concrete invulling gegeven. Deze zelfstandigen hadden vroeger immers niet de mogelijkheid, in tegenstelling tot zelfstandigen binnen een vennootschap, Lees meer...

Optionele btw op professionele onroerende verhuur

Optionele btw-heffing op onroerende verhuur voor de vastgoedsector? Deze aangename verrassing kunnen wij alleen maar toejuichen. Binnenkort wordt het mogelijk om vrijblijvend te kiezen voor een btw-heffing wanneer u een gebouw verhuurt voor professioneel gebruik (kantoor, winkel, opslagruimte, fabrieksgebouw, enz.). De nieuwe richtlijn is enkel mogelijk in een b2b context. Lees meer...

Uw IPT belast aan 10% of 16,5%?

De meeste zelfstandigen met een vennootschap hebben doorgaans een individuele pensioenvoorziening of zgn. IPT aangelegd om op die manier een bijkomend pensioen op te bouwen bovenop het wettelijke. De premies zijn immers fiscaal volledig aftrekbaar voor uw vennootschap en bij uitkering op de pensioengerechtigde leeftijd volgt er in principe een Lees meer...

De aftrekbaarheid van relatiegeschenken

Relatiegeschenken zijn voorwerpen van een geringe waarde die (bv. met Nieuwjaar, een jubileum, opening nieuwe zaak) kunnen worden aangeboden aan klanten of zakenrelaties. De bedoeling is hier niet in de eerste plaats om nieuwe klanten te lokken maar om reeds bestaande relaties te onderhouden. Doorgaans is een relatiegeschenk eerder een luxeartikel (bv een Lees meer...