Nieuwsoverzicht

VdB meets Yuki!

Nieuwsgierig hoe je sneller zicht hebt op je boekhouding en administratie...zonder te boeken? Om u goed en telkens beter te kunnen bedienen, kijkt Van den Berghen Accountants en Fiscale Juristen ook als kantoor uit waar we kunnen groeien en moderniseren. Zo hebben we als kantoor de oplossing gevonden, voor u Lees meer...

Afschaffing BTW voorschotten

BTW-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen: BTW-plichtigen die kwartaalaangiftes indienen, werden steeds verplicht om voorschotten te betalen. Deze voorschotten bedragen 1/3 van het saldo van de btw-aangifte van het vorige kwartaal en dienen uiterlijk betaald te worden op de 20ste dag van de tweede en derde maand van het lopende kwartaal. De Lees meer...

Dividenden onder de VVPR’bis’ regeling

Het tarief van de roerende voorheffing Het tarief van de roerende voorheffing is sinds 1 januari 2017 uniform op 30 % gebracht, behoudens een beperkt aantal uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen is een tarief van 20 % of 15 % voor dividenden van aandelen die voortkomen uit een inbreng in Lees meer...

Slim sparen in uw vennootschap?

Leg een liquidatiereserve aan Er zijn verschillende manieren om in uw vennootschap aan vermogensopbouw te doen. Zo is er onder meer  de VAPZ en de groepsverzekering. Graag lichten wij ook de aanleg van een liquidatiereserve toe. KMO-vennootschappen kunnen hun winsten opnemen in een liquidatiereserve op het passief van de balans. Lees meer...