Nieuwsoverzicht

Innovatie-aftrek voor onderzoek en ontwikkeling.

De hervorming van de innovatie-aftrek De wet rond de innovatie-aftrek werd hervormd zodat deze volledig conform is met de OESO-richtlijnen (Richtlijnen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.). De innovatie-aftrek vervangt de vroegere “octrooiaftrek”. Het is bovendien een hervorming waarbij het toepassingsgebied werd uitgebreid tot software, weesgeneesmiddelen en kwekersrechten. Vennootschappen kunnen 85% van Lees meer...

Tips and tricks voor start ups. Even herhalen:

Tax shelter voor startende KMO’s Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen (binnen de 4 jaar na oprichting). Deze particulier kan genieten van een belastingvermindering van 30% of 45% in de personenbelasting voor natuurlijke personen, indien wordt geinvesteerd Lees meer...

Een greep uit de tax shift-wet.

De tax shift-wet (BS 30 december 2015, tweede editie) onder de loep genomen. Hieronder vindt u een selectie van de nieuwe fiscale bepalingen.   Roerende voorheffing Het algemene tarief van de roerende voorheffing werd verhoogd van 25% naar 27%. Deze tariefverhoging vindt toepassing op roerende inkomsten toegekend of betaald vanaf Lees meer...

Credit stand rekening courant.

Verkregen abnormale en goedgunstige voordelen tussen ondernemingen Het arrest van het Hof van Cassatie van 10 maart 2016: Op basis van artikel 207 WIB neemt de administratie het bedrag van het abnormaal of goedgunstig voordeel (de onterecht niet gevraagde interesten) weer op in de belastbare grondslag van vennootschap. Concreet wordt Lees meer...

Een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen voor de eerste werknemer.

De aanwerving van een (eerste) werknemer wordt wettelijk gestimuleerd. In het kader van de economische stimulans kunnen nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer een bijna volledige vrijstelling van de basis RSZ-werkgeversbijdragen genieten, zonder beperking in tijd. De wettelijke doelgroep vermindering voor eerste aanwervingen moet potentiële werkgevers ertoe aanzetten om een Lees meer...