12 maart 2019

Nieuw rekeningnummer en gestructureerde mededeling voorafbetalingen!

Nieuw uniek rekeningnummer voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren.

De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117
Begunstigde: Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 SCHAARBEEK.

Wijziging van de gestructureerde mededeling

De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en zelfstandigen, die voorheen hun nationaal nummer gebruikten voor de identificatie van hun voorafbetalingen wordt gewijzigd voor het aanslagjaar 2020, inkomstenjaar 2019. De betaaluitnodigingen voor de voorafbetalingen die vanaf het aanslagjaar 2020 verstuurd worden, zullen melding maken van deze nieuwe gestructureerde mededeling.

Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling. Ook hier is het nieuwe rekeningnummer toepasselijk:

Indien het boekjaar van de vennootschap samenvalt met het kalenderjaar (01.01.2019-31.12.2019):
BE61 6792 0022 9117
Inningscentrum – Dienst voorafbetalingen
Koning Albert II laan 33, bus 42
1030 Schaarbeek

Indien het boekjaar niet samenvalt met het kalenderjaar:
Er is een overgangsmaatregel voor ondernemingen waarvan het boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet eindigt op 31 december 2018 en waarvoor de resterende vervaldagen VA van het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) plaatsvinden ná 31 december 2018. De betalingen die deze ondernemingen, ná 31 december, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 67920023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Pas wanneer deze vennootschappen hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020 verrichten, moeten ze dat doen op het nieuwe rekeningnummer.

Indien u twijfelt op welke rekening u uw voorafbetaling vanuit uw vennootschap best doet kan u ons steeds contacteren.