22 mei 2018

Optionele btw op professionele onroerende verhuur

Optionele btw-heffing op onroerende verhuur voor de vastgoedsector? Deze aangename verrassing kunnen wij alleen maar toejuichen. Binnenkort wordt het mogelijk om vrijblijvend te kiezen voor een btw-heffing wanneer u een gebouw verhuurt voor professioneel gebruik (kantoor, winkel, opslagruimte, fabrieksgebouw, enz.). De nieuwe richtlijn is enkel mogelijk in een b2b context. Zowel de verhuurder als huurder zijn verplicht om een uitdrukkelijk akkoord te geven voor deze optie.

U kan geen beroep doen op deze regelgeving wanneer:

  • De huurder niet btw-plichtig is
  • Het gebouw niet exclusief gebruikt wordt voor economische activiteit, zoals een deels privaat gebruikte woning

Een overzicht van de belangrijkste richtlijnen:

Vanaf 1 oktober 2018
Een datum om alvast te omcirkelen in uw agenda, want vanaf dan treedt het optionele stelsel voor professionele verhuurovereenkomsten in werking. Belangrijk om te onthouden, is dat de eerste oorzaak van opeisbaarheid van het nieuw op te richten gebouw zich moet voordoen vanaf 1 oktober 2018. De nieuwe regelgeving geldt dus enkel voor nieuwbouwprojecten of grote renovatiewerken die volledig van nul opgestart worden vanaf deze datum.

Recht op aftrek van btw
De eigenaar-verhuurder heeft het recht om de btw geheven op de oprichting of verbouwing van het professioneel vastgoed volledig in aftrek te brengen. Bovendien kan de eigenaar btw op huurvergoedingen aanrekenen aan de btw-plichtige huurder. Deze kan de btw op huurvergoedingen deels recupereren, waardoor de nieuwe maatregel voor de huurder in principe budgetneutraal is.

Normale waarde
Kiezen beide partijen voor een optionele btw-heffing? De overheid wil misbruik voorkomen en daarom wordt de btw berekend op basis van de marktconforme huurprijs.

Herzieningsperiode van 25 jaar
Bent u verhuurder en wilt u de btw die u betaald heeft bij de aankoop of ontwikkeling van uw gebouw volledig recupereren? Dan wordt de gebruikelijke herzieningstermijn van 15 jaar verhoogd naar 25 jaar. Dit betekent dat u uw gebouw ten minstens 25 jaar (!) moet verhuren met btw, wil u geen herziening van de btw op uw investering.

Verplichte btw-heffing op kortdurende verhuur
De nieuwe wetgeving lanceert daarnaast eveneens een verplichte btw-heffing op gebouwen en terreinen die voor een korte periode (< 6 maanden) verhuurd worden. Denk bijvoorbeeld maar aan b2b of b2c verhuur van een weide of zalen van een hotel of conferentiecentrum.

Verdere details worden in de nabije toekomst gepubliceerd in een Koninklijk Besluit.

Heeft u vragen? Aarzel niet om ons te contacteren aangaande.

De in deze presentatie verstrekte informatie is algemeen-informatief en mede gebaseerd op informatie die ons door onafhankelijke derden werd verstrekt. Hoewel met de grootste zorg samengesteld, mag zij niet beschouwd worden als juridisch-fiscaal advies en kan u er geen rechten aan ontlenen. Van den Berghen is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en de eventuele gevolgen hiervan. De inhoud van deze presentatie mag bovendien niet verspreid worden zonder toestemming van de auteurs. Wij nodigen u uit om uw individueel dossier te laten onderzoeken door onze juristen indien u concrete vragen hebt bij deze materie.