27 maart 2020

Steunmaatregelen COVID-19: update

Hieronder berichten we u over een aantal belangrijke topics die extra aandacht rechtvaardigen naar aanleiding van COVID-19.

Circulaire 2020/C/XX over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura

Er is een tijdelijke maatregel genomen in het kader van het bestrijden van COVID-19 (coronavirus) wat het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen betreft en de gevolgen ervan op het stuk van de btw, de VenB en de BNI/ven. Verder bespreekt deze circulaire ook een tijdelijke maatregel inzake giften in natura die in dezelfde context gebeuren.

U kan het uitgebreide document van deze circulaire opvragen via info@vandenberghen.com

Engagement van de financiële sector (bazooka-regeling)

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector hebben een overeenkomst voor levensvatbare bedrijven uitgewerkt, gebaseerd op twee pijlers:

1) De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten.

2) De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.

Meer informatie: https://www.febelfin.be/nl/journalisten/artikel/banken-en-overheid-treffen-maatregelen-om-bedrijven-en-particulieren

Hinderpremie

Wij zijn op de hoogte gesteld dat VLAIO de laatste hand(en) legt aan de webtool. Wij houden u op de hoogte.

Overbruggingsrecht: FAQ’s

Via de FOD Economie ontvingen we ook extra informatie in verband met enkele maatregelen die genomen werden voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis. Onder de vorm van een FAQ wordt extra toelichting gegeven over de vermindering, uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen en worden de toekenningsvoorwaarden voor het overbruggingsrecht gegeven.

Een overzicht:

U bent zelfstandige in hoofdberoep

Dit is de steun waar u op kan rekenen:

1. Sociale bijdragen: vermindering, uitstel of vrijstelling

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen tot 717,18 euro, naargelang het verwachte inkomen voor 2020
 • Uitstel met een jaar voor de betaling van de sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2 Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.
 • Vrijstelling van bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2 De vrijstelling betekent dat de pensioenrechten geschorst zijn voor de betrokken kwartalen, behalve bij een aanvraag tot afkoop die gerealiseerd moet worden door de zelfstandige binnen een termijn van vijf jaar.

Er staan zeer vereenvoudigde formulieren voor de zelfstandigen op de websites van hun sociale verzekeringsfondsen met het oog op een versnelde behandeling door de sociale verzekeringsfondsen en het RSVZ.

2. Vervangingsinkomen (overbruggingsrecht)

Een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) wordt toegekend door het sociaal verzekeringsfonds aan de zelfstandigen op basis van vier types van impact:

 1. Elke zelfstandige die zijn activiteit volledig moet onderbreken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13 en 18 maart 2020 (gesloten restaurants en cafés, niet-voedingszaken,…)
 2. Elke zelfstandige die zijn activiteit moet beperken naar aanleiding van de sanitaire maatregelen in de besluiten van 13 en 18 maart 2020 (restaurants beperkt tot take away/levering, kappers, krantenwinkels,…).
 3. Elke zelfstandige die een zorgberoep uitoefent en die zijn niet-dringende activiteiten gedurende 7 dagen onderbreekt (buiten de dringende (para)medische gevallen) (kinesisten, tandartsen, specialisten,…).
 4. Elke zelfstandige die zijn activiteit uit eigen beweging gedurende 7 dagen volledig onderbreekt (door quarantaine, gebrek aan grondstoffen, verschillende redenen van economische of organisatorische aard verbonden met Covid-19,…)

Deze maandelijkse financiële steun wordt toegekend voor maart en april 2020. De periode kan verlengd worden indien nodig. Deze steun is bedoeld voor de zelfstandigen in hoofdberoep, met inbegrip van de starters en de meewerkende echtgenoten. De aanvragen worden geregistreerd door het sociaal verzekeringsfonds. Er is een vereenvoudigd formulier beschikbaar, ook op hun websites. De eerste betalingen (voor de aanvragen voor maart) zullen uiterlijk begin april plaatsvinden.

U bent zelfstandige in bijberoep

De steun heeft betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdrage tot nul herleiden) of uitstel

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020. In geval van verwachte inkomsten lager dan 1.548,18 euro, is de zelfstandige in bijberoep geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2 Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.

U bent actieve gepensioneerde zelfstandige

De steun heeft betrekking op de sociale bijdragen: vermindering (of de bijdragen tot nul herleiden) of uitstel

 • Vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor 2020 Mogelijkheid om het bedrag van uw kwartaalbijdrage te verlagen in functie van uw verwachte inkomsten voor 2020. In geval van verwachte inkomsten lager dan 3.096,36 euro, is de actieve gepensioneerde zelfstandige geen bijdragen verschuldigd.
 • Uitstel met een jaar van de betaling van sociale bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2 Het uitstel met een jaar wordt toegekend zonder verlies van rechten in het sociaal statuut, en met de garantie dat er geen enkele verhoging verschuldigd is voor de laattijdige betaling.

 

Wenst u meer informatie over bestaande informatie? Aarzel niet om ons te contacteren:

+32 (0)15 28 00 40
info@vandenberghen.com